Valgte hjelpemidler 0

Salgsbetingelser

Utstyr på prøve
For å kunne være sikker på at hjelpemiddelet er det rette, kan vi i spesielle tilfeller låne ut standard hjelpemidler.

Utprøvingstiden er i slike tilfeller maksimum 14 dager. Varer på utprøving er kundens ansvar. Cantec vil fakturere kostnader som oppstår ved uaktsom bruk.

Garantitid
Om ikke annet er avtalt, er garantitiden normalt 12 måneder.

Ekspedisjonsgebyr
For bestillinger under kr 500.- ekskl. mva., vil vi fakturere et ekspedisjonsgebyr på kr 50 - hvis ikke annet er avtalt.

Retur av varer
Retur av varer må alltid avtales med oss på forhånd. Ved retur av varer beregnes normalt returomkostninger på 15 % av varens verdi.

Salgspant
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med omkostninger er betalt.

Betalingsbetingelser
Netto pr. 30 dager.

Leveringsbetingelser
FOB vårt lager Sofiemyr dersom ikke annet er avtalt.

VIPPS
Vi kan motta betaling via VIPPS. Scann QR-koden under.
 

alt
alt
VIPPS# 626529