Valgte hjelpemidler 0

Høreapparater

Bernafon høreapparater - fordi en god start har alt å si.

 

Hørselsteknisk

Vi har et meget bredt utvalg av hjelpemidler for hørselshemmede, både for bruk i hjemmet og i de offentlige rom.

Omgivelseskontroll

Å kunne styre sine omgivelser uten hjelp er ikke alltid en selvfølge. Ved hjelp av moderne teknologi kan vi gi bevegelseshemmede en enklere hverdag.

Varsling

Det å kunne uttrykke ønsker og følelser en selvfølge for alle friske mennesker. Ved hjelp av alternativ og supplerende kommunikasjon kan også mennesker med talevansker få vist hvem de er og hva de kan.

Syn

En stor andel synshemmede vil langt på vei kunne opprettholde sine daglige aktiviteter, og få økt livskvalitet ved tilpassning og opplæring i bruk av riktige synshjelpemidler.

Kommunikasjon

Det å kunne uttrykke ønsker og følelser er en selvfølge for alle friske mennesker. Ved hjelp av alternativ og supplerende kommunikasjon kan også mennesker med talevansker få vist hvem de er og hva de kan.