Valgte hjelpemidler 0

Bernafon høreapparater

THE SOUND EXPERIENCE

Diagnostisk utstyr

Audiometer, tympanometri og REM-utstyr fra MedRx.

Hørselsteknisk

Vi har et meget bredt utvalg av hjelpemidler for hørselshemmede, både for bruk i hjemmet og i de offentlige rom.

Syn

En stor andel synshemmede vil langt på vei kunne opprettholde sine daglige aktiviteter, og få økt livskvalitet ved tilpassning og opplæring i bruk av riktige synshjelpemidler.

Varsling

Trygghet er viktig for oss alle. Enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Vi har et bredt spekter produkter som gir økt trygghet, og som krever liten eller ingen installasjon.

Kommunikasjon

Det å kunne uttrykke ønsker og følelser er en selvfølge for alle friske mennesker. Ved hjelp av alternativ og supplerende kommunikasjon kan også mennesker med talevansker få vist hvem de er og hva de kan.

Omgivelseskontroll

Å kunne styre sine omgivelser uten hjelp er ikke alltid en selvfølge. Ved hjelp av moderne teknologi kan vi gi bevegelseshemmede en enklere hverdag.