Valgte hjelpemidler 0

Kvalitetssikring og internkontroll

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringen i Cantec AS sørger for at alle ordremottak og serviceoppdrag automatisk registreres i vårt datasystem. Dette gir oss til enhver tid komplett oversikt over hvor en spesifikk vare befinner seg.

Alle vareforsendelser og ferdigstilte reparasjoner kontrolleres og testes i henhold til gjeldende forskrifter.


InternkontrollCantec AS har innført internkontroll i følge gjeldende forskrifter.

Formålsparagraf for internkontroll i Cantec AS:

Cantec AS vil med innføring av internkontroll iflg. kgl. Res. 22 mars 1991, systematisere bruk, kontroll og revisjon av gjeldende lover og forskrifter, på områdene bedriften berøres av innen kontrollsystemet.

Bedriften skal fremstå som en bedrift med dokumenterte kvalitetssikringssystemer på alle nivåer. Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø skal utvikles på en slik måte at Cantec AS er et godt sted å arbeide, samtidig som bedriften sikres best mulig inntjening. Firmaet vil også legge vekt på å få frem en god toveis informasjonsflyt.