Valgte hjelpemidler 0

Ledsagervarsling SC-410smd

Produktbilde

Et system som er utviklet til hjelp for:

- demente på institusjon
- personale
- hjemmeboende demente
- deres pårørende
- hjemmehjelpen

Produktbeskrivelse

Demente på pleiehjem får med KNOP ledsagervarsling en tryggere tilværelse fordi de ved utgangsdøren automatisk kaller på en ledsager til turen, og derfor kommer trygt hjem igjen.

Personalet får også en roligere arbeidsdag fordi de ikke hele tiden trenger å undersøke om den demente ønsker å gå ut fordi vedkommende er i nærheten av en utgang.

For hjemmeboende par, hvor den ene er dement, kan få en roligere og mindre stressende tilværelse med KNOP ledsagervarsling og en liten lommealarm som varsler dersom den demente er i ferd med å forlate leiligheten alene. Varslingen gir også en bedre mulighet for god søvn for begge.

Pårørende blir tryggere når de vet at deres pårørende ikke lenger forlater pleiehjemmet og forsvinner uten at personalet vet om det.

Hjemmepleieren kan nå hjelpe enslige demente i egen bolig med KNOP ledsagervarsling, som er tilsluttet trygghetsalarmen, og får en melding når den demente forlater leiligheten eller området.

Aleneboende demente kan nå bo tryggere i en eldrebolig da personalet får en melding når de vil ut og gå.

KNOP ledsagervarsling er utviklet til hjelp for beboere og personale.

Med dette systemet trenger man lkke lenger å overvåke dører og utganger, eller låse dører til ulempe for andre beboere. I tilfelle brann er det ingen dører som er blokkert.

Hvordan virker KNOP Ledsagervarsling?

En gulvføler legges utenfor døren eller inkjørselen, og varsler dersom en person med brikke i skoene passerer.

En scanner kobles sammen med gulvføleren, og videreseder meldingen til en personsøker "micropager" som forteller hvilken dør vedkommende har gått ut av.

Systemet kan også tilpasses spesielle behov og/eller kobles sammen med eksisterende varslingsanlegg.