Valgte hjelpemidler 0

Høyttalende IR porttelefon, Duocom

Produktbilde

Gewa Duocom med IR-styring er et porttelefonsystem utviklet og produsert av Gewa, spesielt for funksjons-hemmede og eldre.

Cantec art. nr.: 2202800
HMS art. nr.: 166452
For bestilling

Produktbeskrivelse

Gewa Duocom med IR-styring er et porttelefonsystem utviklet og produsert av Gewa, spesielt for funksjons-hemmede og eldre.

Duocom har automatisk taleveksling, dvs. en slipper å holde på knappen mens en taler og slippe når en lytter. Dette har vært et problem som mange har hatt vanskeligheter både med å forstå og betjene.

Den nye Gewa Duocom styrer denne vekslingen automatisk. Duocom har også muligheter for 3 forskjellige innleste beskjeder, spesielt for de med dårlig stemme. Beskjedene leses inn individuelt.

Inneapparat (svarapparat), sentralenhet og strømforsyning:
Best.nr.: 2202800
HMS art.nr.: 166452

 

For komplett system bestill:

  • Inneapparat, sentralenhet og strømforsyning: 2202800 (HMs art.nr.: 166452)
  • Uteapparat: 2202804 (HMS art.nr.: 028581)