Valgte hjelpemidler 0

Vi har fått nytt navn!

I 1986 grunnla Øivind Larsen-Lund Gewa AS i Norge. Siden den gang har vårt mål vært å tilby elektroniske hjelpemidler som gir mennesker med ulike
funksjonsnedsettelser mulighet til å fungere bedre i hverdagen.

Navnet Gewa kommer fra Gewa i Sverige som produserer noen av produktene vi formidler innen omgivelseskontroll i dag. Helt siden oppstarten har vi fått lov til å låne navnet.

Vi er et selskap i utvikling, og flytter nå til nye lokaler. Vi ønsker samtidig å ta et navn som er vårt eget, så fra 1. april heter vi Cantec.

Navnet er nytt, men firmaet er det samme. Vi vil fortsette å utvikle vår brede kompetanse og være en ledende leverandør av elektroniske hjelpemidler på det norske markedet.

Vi vil gjøre akkurat det samme som før - bare enda litt bedre.

Navnet Cantec er satt sammen av CAN som er forbokstavene i navnene til de tre eldste barna til Øivind Larsen-Lund, og ordet TEC som står for teknologi.

Vi fortsetter under vårt slagord “helping people”, og vår røde profil vil være den samme som før.

Du finner oss nå i nye, flotte lokaler i Sofiemyrveien 4 på Sofiemyr (Oppegård kommune).