Valgte hjelpemidler 0

Feltstyrkemåler FSM Basic

Produktbilde

Profesjonell analog feltstyrkemåler

Cantec art. nr.: 1104126
For bestilling

Produktbeskrivelse

UniVox® FSM Basic er en kalibrert feltstyrkemåler med analog visning, ment for prestasjonsmåling av teleslynger.  Måleren muliggjør bedømming av lokalenes bakgrunnsstøy, samt teleslyngesystemets feltstyrke og frekvensgjengivelse i samsvar med kravene i iEC 60118-4.

To ulike frekvensgjengivelser kan måles: "Normal", som er en enkel frekvenstest som ligner et høreapparats oppfattelse, og "Flat" som er en bredere test uten filter.   

Måleren er kalibrert i to områder; +6dB til -21dB og -21dB til -48dB med hensyn til feltstyrken 400 mA/m, anbefalt av IEC 60118-4, som gjør det mulig å måle magnetiske bakgrunnsforstyrrelser og AFILS signaltyrker. Det oppmålte lydsignalet på alle intervaller og filterkombinasjoner kan høres med høreapparater.

EGENSKAPER:

  • PPM-måler om indikerer programtopper
  • Verifiserer i realtid at teleslyngen gir tilstrekkelig feltstyrke for god taleoppfattelse
  • Monitorens lydytgang er aktiv på alle intervaller og filterkombinasjoner
  • Muliggjør målinger over et bredt spekter (54dB) i to områder.
  • To målemoduser
  • Volumkontroll
  • Indikering av lavt batterinivå
  • Komponenter av høy kvalitet reduserer fortsyrrelser
  • Kalibrert etter internasjonale standarder