Valgte hjelpemidler 0

UniVox® Teleslyngeforsterkere

Produktbilde

Produktbeskrivelse

Teleslynger er et viktig tilretteleggingstiltak for hørselshemmede med høreapparat. Skal man kunne benytte seg av teleslynge, må man velge et høreapparat som har telespole (T) integrert i apparatet, noe flesteparten av høreapparatene har eller kan bli utstyrt med.
Teleslyngeforsterkeren overfører lyden (via elektromagnetisme), som mottas av telespolen i høreapparatet og omdannes til lyd med samme lydinnstillinger som brukeren er vant til.
Høreapparatbrukere oppfatter lyd annerledes enn normalt hørende personer og disse har derfor behov for at det benyttes mikrofoner med direkte overføring av lyd til høreapparatet. Dette kan enten være via teleslynge, IR eller FM. (Et høyttaleranlegg alene vil ha begrenset verdi for personer som bruker høreapparat.)
Teleslynge brukes i hjemmet koblet mot TV, radio og stereoanlegg og eventuelt andre lydkilder. På steder med mye bakgrunnsstøy som butikker, postkontorer, apotek og publikumslokaler som kinoer, teater, opera, kirker m.m. er teleslynger også et meget egnet hjelpemiddel. Settes høreapparatet i T- eller MT-stilling, vil høreapparatbrukeren være i stand til å høre det som blir sagt.
Teleslynger skal testes og sertifiseres i henhold til IEC 60118-4:2006 (Ny standard) for å oppnå rett lydstyrke og god lyd.  
Det er også viktig å merke lokaler som er utstyrt med teleslynge. Vi leverer både skilt og etiketter for merking.   
Gewa er markedsleder på teleslynger i Norge og leverer UniVox® teleslynger fra BoEdin AB.
SLS (Super Loop System) overhøringsfrie teleslynger gir enda bedre og jevnere lyd og feltstyrke. De gjør det også mulig å montere teleslynger i tilstøtende rom og i rom hvor det ellers ikke lar seg gjøre å montere teleslynger.
Vi har også IR- og FM-systemer med bøyler (headset) og halsslynger til bruk i både små og store lokaler.