Valgte hjelpemidler 0

Internasjonal teleslyngestandard

Produktbilde
Denne normen må benyttes ved installering av teleslynger.

 

Produktbeskrivelse

Bakgrunnen for arbeidet med denne normen har vært å fastslå målemetoder som skal føres inn i normkravet for å minimere feiltolkninger. Et problem har hittil vært at mange teleslynger feilaktig har blitt justert etter en omtrentlig toppverdi på 100mA/m istedenfor normen på 400mA/m. Dette har ført til at mange anlegg har blitt 12 dB for svake (1/16 av det egentlige effektbehovet) og utstyrt med billige underdimensjonerte teleslyngeforsterkere.

 

 
Feilaktig dimensjonering og justering av anlegg har dermed ført til at eldre teleslynger har fått et ufortjent dårlig rykte. Hvis man følger den nye normen, unngår man dårlige anlegg og med de nye SLS-slyngene overgår man til og med normen med større frekvensområde, størreareal og mer jevnhet i magnetfeltet.

 

PDF-dokumentet inneholder informasjon om den nye normen.