Valgte hjelpemidler 0

Tips til nye brukere

Når du blir vant til å bruke høreapparatene dine, kan de brukes i mer utfordrende lyttesituasjoner og i lengre perioder. Her er noen tips for vanskelige lyttesituasjoner:

 

 

alt

 

alt

 

alt

Hjemme

Bruk alltid høreapparatene.
Hold øyekontakt under samtaler. Unngå bakgrunnsstøy når det er  mulig.

 

 

På jobb

Fokuser på personen nærmest deg. Hold øyekontakt under samtaler. Gjenta det du har hørt og be om manglende informasjon.

 

 

Ute

Når du spiser ute, kan du be om et bord i et rolig område vekk fra kjøkkenet. Når du går på teateret, foredrag, konserter eller filmer, kan du spørre om teleslynge er tilgjengelig.

 

 

 

Hvordan ta vare på høreapparatene dine

 

 

alt

 

 

 

Hold rent
Det er viktig å holde høreapparatene rene. Tørk dem regelmessig med en tørr klut. Det er også viktig å fjerne ørevoks, da dette kan forårsake midlertidig feil eller i verste fall skade på høreapparatet ditt.

 

 

 

alt

 

 

 

Hold tørt
Unngå at høreapparatene blir våte (f.eks. i dusjen eller kraftig regn). Hvis høreapparatene dine er utsatt for fuktighet, må du fjerne batteriene og plassere høreapparatene i en tørkeboks. Bruk aldri hårføner eller mikrobølgeovn for å tørke dem.

 

 

alt

 

 

Unngå kjemikaljer
Aftershave, hårspray, oljer og parfyme inneholder kjemikalier som kan skade høreapparatene dine. Fjern alltid høreapparatene før du bruker slike produkter, og la produktet tørke før høreapparatene settes på igjen.

 

 

alt

 

 

 

Unngå ekstreme temperaturer
Høreapparatene dine skal aldri utsettes for ekstrem varme. Ikke la de ligge i hanskerommet på bilen.

 

 

 

 

 

 


Har du problemer?

Selv om du er kjent med høreapparatet ditt, kan det hende du får problemer med daglig bruk. Her er noen tips og triks for vanlige problemer:
 

alt alt alt alt

Ingen lyd

Forvrengt lyd

Piping

Andre

  • Sjekk om høreapparatet er satt på lydløs (mute)
  • Kontroller at batteriet fungerer og er satt inn på riktig måte, og at batteriskuffen er helt lukket
  • Kontroller at batteriet er satt riktig i.
  • Rengjør batterikontaktene nøye; rengjør batteriets overflate med en tørr klut
  • Ta ut batteriet og sett høreapparatet i en tørekboks
  • Bytt ut batteriet med et nytt
  • Sett inn høreapparatet på nytt, eller hvis du bruker et BTE, sett inn øreproppen på nytt
  • Fest lydslangen på nytt eller bytt det ut med en ny slange
  • Vanlige problemer og forslag til løsninger er beskrevet i bruksanvisningen som følger med høreapparatet
  • Hvis ingen av de foreslåtte løsningene løser problemet, eller du har andre problemer, må du kontakte din audiograf
       

 

Trenger du instruksjoner for et spesifikt produkt?

Besøk Bruksanvisninger

 

 

 

 

alt